« Wróć

Woda morska

Spójrz na malownicze wybrzeże włoskiej Ligurii. Właśnie tam znajduje się Park Morski Cinque Terre, skąd czerpana jest woda morska do produkcji preparatów ISOMAR®.

Woda morska w Parku Morskim Cinque Terre wyróżnia się niską zawartością metali ciężkich i węglowodorów oraz wysokim nasyceniem tlenem z uwagi na niski poziom pływów na tym obszarze. Czerpana jest na głębokości 6 metrów, w miejscu, do którego docierają promienie słoneczne umożliwiające wzrost alg i mikroorganizmów, przyczyniając się do zwiększenia stężenia jodu.

Czym jest woda morska?

Woda morska to biologiczna morska plazma, kompleks podstawowych składników witalnych niezbędnych do odnowy komórkowej. Sole mineralne, obecne w wodzie morskiej, pomagają przywrócić naturalną fizjologię komórek.
Wybrzeże Cinque Terre charakteryzuje się wyjątkową formacją skalną, która wzbogaca wodę w wiele jonów niespotykanych w innych morzach (manganu, miedzi, żelaza, cynku itp.) niezbędnych dla prawidłowego metabolizmu komórkowego.

Krople do oczu ISOMAR® OCCHI to kompletny okulistyczny roztwór nawilżający, umożliwiający łagodzenie problemów wywołanych czynnikami zewnętrznymi.
Ze względu na swój szczególny skład, niemożliwy do zsyntetyzowania w warunkach laboratoryjnych, krople do oczu ISOMAR® OCCHI są chronione patentem europejskim.

 

 

Jak to działa?

Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie chemii – Peter Agre i Roderick MacKinnon – wykazali obecność w błonach komórkowych szczególnych białek dwojakiego rodzaju: akwaporyn (AQP) oraz kanałów jonowych. Akwaporyny odpowiadają za transport wody, a kanały jonowe za transport jonów.
Izotoniczna woda morska ISOMAR® Occhi* charakteryzuje się parametrami chemiczno-fizycznymi odpowiadającymi parametrom ludzkiego osocza, a zatem i łez. Z tego względu jest izoosmotyczna względem komórek, a ponieważ transportuje jony, stanowi element rzeczywiście nawadniający spojówkę.

 

Izotoniczna czy hipotoniczna?

Woda morska zawarta w preparatach ISOMAR® zawiera zróżnicowane stężenie mikroelementów i soli mineralnych w zależności od zastosowania danego preparatu. Dlaczego stężenie to jest tak ważne? Woda zawarta w kroplach do oczu przenika przez błony komórkowe oka i w przypadku, gdy stężenie wszystkich rozpuszczanych substancji jest różne wewnątrz i na zewnątrz komórki, następuje przepływ netto cząsteczek wody do środka lub ze środka komórki.

  • Roztwór izotoniczny (rozcieńczona woda morska 33%), całkowite stężenie molowe rozpuszczanych substancji jest takie samo. Roztwór soli 0,9% -> codzienna higiena Roztwory najpopularniejsze, obojętne względem komórek. Zastosowane w kroplach do oczu nawilżają i nawadniają komórki oka w sposób zrównoważony.
    Izotoniczny roztwór wody morskiej zawierają ISOMAR® Occhi Krople do oczu, 10ml, ISOMAR® Occhi Krople do oczu w ampułkach, 15x0,5ml, ISOMAR® Occhi Kąpiel dla oka, 120ml.
  • Roztwór hipotoniczny, zewnętrzny roztwór o niższym stężeniu substancji rozpuszczanych, cząsteczki wody przepływają do komórki. Roztwór soli 0,45–0,25% -> działanie nawilżające
    Roztwory hipotoniczne są stosowane w preparatach w celu silnego nawodnienia i nawilżenia komórek oka, szczególnie zalecanych przy silnym wysuszeniu lub zdiagnozowanym zespole suchego oka. Hipotoniczny roztwór wody morskiej zawierają ISOMAR® Occhi PLUS Krople do suchych oczu, 10ml
  • Roztwór hipertoniczny (100% wody morskiej), zewnętrzny roztwór o wyższym stężeniu substancji rozpuszczanych, cząsteczki wody wypływają z komórki. Roztwór soli 3% -> działanie udrażniające
    Roztwory hipertoniczne są stosowane najczęściej w płynach do nosa, aby udrożnić drogi oddechowe i zmniejszyć obrzęk.

*Izotoniczny roztwór wody morskiej znajduje się w produktach ISOMAR® Occhi Krople do oczu, 10ml; ISOMAR® Occhi Krople do oczu w ampułkach, 15x0,5ml; ISOMAR® Occhi Kapiel dla oka, 120ml, natomiast preparat ISOMAR® Occhi PLUS Krople do suchych oczu, 10ml zawiera hipotoniczny roztwór wody morskiej. 

Zobacz produkty ISOMAR® stworzone na bazie wody morskiej